Zdarza się, że przygotowane dla naszych klientów urządzenia, zestawy urządzeń, części lub podzespoły nie są odbierane - najczęściej wskutek występujących u zamawiających problemów finansowych.
Bywa też, że staramy się pomóc naszym klientom w zagospodarowaniu urządzeń przy zmianie profilu produkcji, przy zmianie lokalizacji firmy czy innych, wyjątkowych sytuacjach.
Tym samym od czasu do czasu możemy zaproponować okazyjną sprzedaż pełnowartościowych urządzeń - fabrycznie nowych lub używanych, po dokonanym kapitalnym remoncie.
Drogą korekt, zmian lub modyfikacji mogą one też być dostosowane do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do śledzenia tego działu i prosimy, w przypadku zainteresowania, o kontakt z nami - udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.