Firma nasza od połowy 2013 r. uczestniczy w cyklu szkoleń, jakie organizuje łódzka Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, związanych z projektem Go4EMAS (www.go4emas.eu). Wiodącym hasłem tych szkoleń połączonych z praktycznymi warsztatami i konsultacjami jest motto "System ekozarządzania i audytu EMAS jako narzędzie uwzględniające aspekty środowiskowe w kierowaniu firmą”.

 

System Ekozarządzania i Audytu (Eco-Management and Audit Scheme) – EMAS, to akt prawny Unii Europejskiej, który dobrowolnie mogą stosować przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje i urzędy. 
Cele EMAS to m.in.:
•        zmniejszenie szkodliwego oddziaływania organizacji na środowisko,
•        identyfikowanie obszarów dotyczących ochrony środowiska wymagających nadzoru lub poprawy,
•        wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego,
•        edukacja ekologiczna pracowników.

Uznaliśmy, że podejmiemy starania odnośnie uzyskania rejestracji w EMAS, a także wdrożymy i uruchomimy funkcjonowanie w naszej firmie normy ISO 14001.

Dotychczasowym rezultatem naszych działań jest opracowanie i opublikowanie deklaracji środowiskowej oraz wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001, co potwierdza uzyskany certfikat organizacji DQS

 

certyfikat ISO 14001 DQS
certyfikat ISO 14001 DQS certyfikat ISO 14001 DQS