Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ" oraz współorganizatorzy - Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych UP Lublin, Sekcja Techniki w Przetwórstwie Rolno - Spożywczym, Komitet Techniki Rolniczej zapraszają na XVII Ogólnopolską Konferencje Naukową, która odbędzie się w dniach 14-17 września 2011 roku w Górach Świętokrzyskich.
Temat konferencji "POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI".

ORGANIZATOR:
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”

WSPÓŁORGANIZATORZY:
KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH UP LUBLIN
SEKCJA TECHNIKI
W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM KOMITET TECHNIKI ROLNICZEJ

zapraszają
na XVII Ogólnopolską Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniach 14-17 września 2011 roku 
W Górach Świętokrzyskich

Temat konferencji:
POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

Z uwagi na liczne głosy uczestników Konferencji dotyczące Targów POLAGRA FOOD 2011 (termin 12-15 września 2011) nastąpiła zmiana terminu XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI” na 14-17 września 2011. 

Jednocześnie informujemy, że dnia 16 września w trakcie trwania Konferencji odbędzie się seminarium dotyczące poszukiwania obszarów współpracy pomiędzy przedstawicielami ośrodków naukowych i przedstawicielami przemysłu spożywczego i branż pokrewnych. Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 400 PLN (uczestnicy Konferencji nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat związanych z seminarium).Program Konferencji

 • Uroczyste otwarcie Konferencji
 • Wykład inauguracyjny i wykłady plenarne
 • Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
 • Posiedzenie PTIiTPS „SPOMASZ”

Seminarium „Nauka dla przemysłu”
Szczegółowy program zostanie przesłany w terminie późniejszym
W celu nawiązania współpracy nauki z przemysłem oraz poszerzenia kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami branży spożywczej przewidujemy w ramach konferencji jednodniowe seminarium poświęcone prezentacji firm i wymiany doświadczeń.

logo Spomasz

 

 

Komitet naukowy:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c.

Dr hab. Dariusz Andrejko, prof. nadzw. UP
Prof. dr hab. Janusz Boss
Prof. dr hab. Marek Cierach
Prof. dr hab. Jarosław Diakun
Prof. dr hab. Włodzimierz Dolata
Prof. dr hab. Daniel Dutkiewicz 
Prof. dr hab. Jarosław Frączek
Prof. dr hab. Andrzej Heim
Prof. dr hab. Roman Hejft 
Prof. dr hab. Franciszek Kluza
Dr hab. Stanisław Konopka, prof. nadzw. UWM
Prof. dr hab. Janusz Laskowski
Dr hab. Marian Panasiewicz, prof. nadzw. UP
Prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Prof. dr hab. Tadeusz Rawa
Prof. dr hab. Wojciech Weiner
Dr hab. Kazimierz Zawiślak, prof. nadzw. UP

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący 
Dr hab. Dariusz Andrejko, prof. UP

Dr inż. Leszek Rydzak – sekretarz
Dr hab. Marian Panasiewicz, prof. UP
Dr hab. Kazimierz Zawiślak, prof.. UP

 

 

W trakcie trwania Konferencji przewiduje się prezentacje referatów związanych z szeroko rozumianą inżynierią żywności. Konferencja z założenia ma służyć młodym pracownikom nauki jako forum dla doskonalenia podstaw warsztatu badawczego, metod badawczych i technik pomiarowych. Będzie to okazja do prezentacji wyników własnych badań i krytycznej ich oceny przed przygotowaniem rozprawy na stopień naukowy. Materiały zaprezentowane na Konferencji będą kwalifikowane do druku w odpowiednich czasopismach po wniesieniu opłaty. Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych pracowników naukowych zainteresowanych naszą dziedziną wiedzy. W trakcie trwania Konferencji przewidywane są wykłady plenarne i doniesienia naukowe z badań własnych uczestników oraz prezentacje firm związanych z branżą spożywczą. 


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w podanych terminach korzystając z formularza rejestracyjnego lub na adres:

dr inż. Leszek Rydzak
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
UP Lublin
Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, 
tel. 081 4610061 w 142
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje na stronie:
http://www.ptit-spomasz.com.pl

Koszt uczestnictwa wynosi: 800 PLN dla członków PTIiTPS „SPOMASZ” i KTR 850 PLN dla pozostałych
Opłatę konferencyjną prosimy kierować na konto: 
PEKAO SA O/Lublin
29124054971111000050065671
z dopiskiem: "XVII Szkoła Letnia + nazwisko"

Opłata nie obejmuje druku zgłoszonych artykułów


 

Informacje dodatkowe

Problematyka:

 • fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i produktów spożywczych
 • teorie jednostkowych operacji i procesów
 • problemy konstrukcji zespołów roboczych maszyn i aparatów
 • zagadnienia eksploatacji maszyn
 • gospodarka energią
 • automatyzacja
 • technika opakowań żywności
 • systemy jakości i kontroli,
 • ochrona środowiska w przemyśle spożywczym etc.
 • BHP w przemyśle spożywczym

   

  Obowiązujące terminy:

31.12.2010 - przesyłanie zgłoszeń
30.04.2011 - wnoszenie opłat (istnieje możliwość wniesienia opłaty w roku 2010

Program seminarium

16 września:

8.00-10.00 Rejestracja
10.00-13.00 Prezentacja referatów
13.30 Obiad
14.00-17.00 Dyskusja